Boligforeningen AAB
Afdeling 16

 

 Vedligeholdelsesreglement afdeling 16Vedligeholdelsesstandard

- bilag a til vedligeholdelsesreglement


Om kravene til vedligeholdelse af din bolig


●  Hvordan er standarden ved indflytning?

●  Hvordan skal standarden være når du flytter?

●  Hvad skal du betale for?


Boligforeningen AAB

Kundeservice


Boligforeningen AAB

Afdeling 16


Afdelingens regler           

Reglerne for afdelingen er vedtaget af beboerne i afdelingen og samlet i disse fire regelsæt:


1.  Husorden

Reglerne for, hvordan du skal forholde dig i og omkring

din bolig, så afdelingen bliver et godt sted at bo for både dig og andre beboere.


2.  Vedligeholdelsesreglement

Her står reglerne for, hvordan du skal vedligeholde din bolig mens du bor i den og om hvilken stand i boperioden, og hvordan reglerne er for boligen skal afleveres når du flytter.


Bilag a - Vedligeholdelsesstandard

Beskrivelse af hvilken vedligeholdelsesstandard boligen skal have ved indflytning – og dermed også, hvilke krav vi stiller der er til boligen når du flytter.


3.  Råderetskatalog

Reglerne for, hvad du må ændre i og ved din bolig.


OBS!

I teksten er indsat nogle information til afdelingen. De skal ikke fremgå af det reglement som vedtages på beboermødet, men signalerer hvilke punkter afdelingen ikke kan ændre på.


De røde tekster viser, at afdelingen ikke kan træffe beslutning om andet end det der er anført, fordi det følger af lovgivning og håndværkerstandarder.


Reglerne i almen lejeloven er ufravigelige og kan ikke tilsidesættes ved aftale, heller ikke selv om det vil være til beboers fordel.
1.  Vedligeholdelsesstandard


Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal foretages - og hvem, der skal betale for det.


Vurderingen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som beboerne på afdelingsmødet har besluttet, at boligen skal have, når den nye lejer flytter ind.


Nedenfor er en liste over typiske istandsættelser i en bolig. Det er markeret for de enkelte arbejder om:


A: Manglen/ændringen accepteres uden at der er krav om istandsættelse.


B: Istandsættelse betales af afdelingen af henlagte midler til formålet.


C: Der skal istandsættes og betales af fraflytter.


2.  Generelt om materialevalg


Generelt istandsættes med hvide standardfarver.


Hvis du ønsker at anvende andre farver henviser vi til, at der er tale om råderetsarbejde (forandring) som vil blive godkendt ved ansøgning, men som afdelingen vil kræve reetableret ved fraflytning.


Nedenfor i oversigten følger en vejledende materialeliste til brug for normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligerne ved fraflytning.


Materialelisten er en rettesnor for at opretholde et godt kvalitetsniveau i boligerne.


3.  Boligernes vedligeholdelsesstandard B Ordning


03.00 Gulve                                                                            StandardAccepteres

Afd

Fraflytter

Bemærkninger


A

B

C


03.01

Omlakering efter lakering uden om tæpper eller møblerX


03.02

Omlakering efter opkogning af Gulvlak


X03.03

Udbedring af gennemslidning af

laklag med/uden misfarvningX


03.04

Udbedring af ikke håndværksmæssigt

korrekt udført maling/lakering (’helligdage’,

gardiner’ og lign.)X


03.05

Udbedring af farveforskelle i laklag

efter tæppe

X
03.06

Opskuring af ludbehandlet gulvX


03.07 Vinylbelægning på gulv i køkken.

Dog forudsat, at det er helt, monteret

korrekt og velholdt ved fraflytning

X
03.08 Linoleumsbelægning. Dog forudsat,

at det er helt, monteret korrekt og velholdt

X
03.09

Almindeligt slid af dørtrin

§ 25, stk. 3

XNår dørtrin er fjernet på kommunens foranledning, er reetablering på deres regning ved fraflytning

03.10 Udbedring af sorte og groft

gennemslidte dørtrinX


03.11 Reetablering ved manglende dørtrin.X


03.12 Afrensning og behandling af

sandlister, skurelister og fejelisterX


03.13 Reetablering af manglende

sandlister, skurelister og fejelisterX


03.14 Afslibning og lakering af malede

gulveX


03.15 Lakering pga. rester af væg-,

træværks og loftsmaling på gulveX


03.16 Ridser i gulve fuldslibes og lakeres

mindst 2 gange (incl. mellemslibning).XUdførelse

Skader afrenses, fuldslibes og lakeres mindst to gange (incl. mellemslibning).


Materialevalg


Trægulve

Oliebehandlede, sæbebehandlede og skurede - Faxe produkter / Junkers

Lakerede - Faxe produkter / Junkers (vandbaseret) / Floor Coat mrk. unik

Eller tilsvarende kvalitet.


04.00 Vægge og gulve i badeværelser            StandardAccepteres

Afd

Fraflytter

Bemærkninger


A

B

C


04.01

Fjernelse af lim- og klæberester fra

opsatte knager, holdere og lign.

X


X04.02

Væv opsat i vådrumszone (dvs. hvor man bader)

(X)


X

Accepteres ved renoverede badeværelser

04.03

Udstyr opsat udover standard

(sæbeholdere og lign.)

X
04.04

Udgipsning af borehuller i fliserX


Fliser udskiftes

04.05

Udgipsning af borehuller mellem fliserX


04.06

Afrensning af malede fliser eller fugerX


04.07

Erstatning af ødelagte fliserX


04.08

Fastgørelse af løse fliser. Hvis løse fliser skyldes alm. slid skal afd. udskifte, §25, stk. 3.


(X)

XUdførelse

Huller i vægge spartles, slibes og males dækkende med normalt mindst to lag vådrumsmaling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vådrumsmaling påføres.


Materialevalg


05.00 Dørflader og skabslågerStandard
AccepteresAfd


Fraflytter


BemærkningerAB


C


05.01

Mindre antal afskalninger

X
05.02

Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering (’helligdage’, ’gardiner’ og lign.)X


05.03

Udbedring af nedslidt, men intakt malingslag

X

(X)05.04

Udbedring af ridser i større omfangX


05.05

Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringerX


05.06

Opsætning af manglende døreX


05.07

Rensning og behandling af afsyrede døreX


05.08

Udskiftning af døre med huller iX


05.09

Opsætning af manglende låger/hylder i skabeX


05.10

Montering af manglende håndtag, greb og hængslerX


05.11

Afrensning af maling på håndtag, greb og hængslerX


05.12

Udskiftning af udslidte håndtag, greb og hængsler


X
Udførelse

Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel.


Materialevalg træværk

Grunding (inden påføring af maling)

·     Flügger - interiør hæftegrunder

·     Beck & Jørgensen – mellemmaling acryl 726 (pletmaling 725)

·     Dyrup - acryl plast mellemmaling 6275

·     Eller tilsvarende kvalitet

            Maling

·                     Flügger - Exolit 40

·                     Beck & Jørgensen – Mellemmaling acryl 726 / Topmaling glans 50 786

·                     Dyrup - glans 40 robust acryl 6265 / 6251 glans 50

·                     Hugea - Auqa 40 (forhandles hos Dyrup)

·                     Eller tilsvarende kvalitet

           Afsyret og råt træværk

·                     Oliebehandles - Faxe produkter

·                     Gori træpleje

·                     Junkers (vandbaseret)

·                     Eller tilsvarende kvalitet


06.00 Fodpaneler, karme, indfatninger, vinduer og vinduesrammerStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


06.01

Mindre antal afskalninger

X
06.02

Udbedring af ikke håndværksmæssigt

korrekt udført maling/lakering (’helligdage’,

’gardiner’ og lign.)

06.03

Ommaling efter atypisk farvevalg

(andet end hvid)

06.04

Ridser efter støvsugning eller lignende, jf. § 25, stk. 3

X
06.05

Nedslidt, men intakt malingslag.


X


Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale

06.06

Udbedring af skader efter klæbemærker,

herunder farveændringer
X

06.07 Gennemslidning af malingslag grundet

almindeligt brugX06.08

Afrensning af overmalede eller

malerplettede tætningslister af naturtræ mellem

gulv og fodpanel samt væg og vinduesrammer
X

06.09

Ommaling som følge af brug af eller

rester af væg- og loftsmaling på paneler,

karme , vinduesrammer og indfatninger
X

06.10

Afrensning inddækninger v/vinduer
X

06.11

Udbedring efter borehuller i plastrammer
X


Udførelse

Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel.


Materialevalg

Se ovenfor pkt. 05.0007.00 Skabe og skuffer BemærkningerStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


07.01

Udbedring af ridsede overflader på skabsbunde, -døre, skabssider og skuffer, som skyldes forkert brugX


07.02 Gennemslidninger på skabsbunde, - døre, skabssider og skuffer, der skyldes almindelig brug, § 25. stk. 3

X
07.03

Udbedring efter selvklæbende papir/pvc på hylderX


07.04

Reetablering af manglende skabe og skufferX


07.05

Montering af manglende håndtag, greb og hængslerX


07.06

Afrensning af maling på håndtag, greb og hængslerX


07.07

Udskiftning af ødelagte håndtag, greb og hængslerXUdførelse

Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel.


Materialevalg

Se ovenfor pkt. 05.00


08.00 KøkkenbordpladerStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


08.01

Udbedring af gennemslidt overflade


(X)

X


08.02

Udbedring efter brune eller mørke ringe efter varme genstande (gryder og lignende)X


08.03

Mindre skæremærker pga. alm. brug, § 25, stk.3

X
08.04

Udbedring efter gennemslidt/huller i laklagX


08.05

Nedslibning efter dybe skæremærkerX


08.06

Udbedring efter skæremærker i kantlisterX


08.07

Udbedring efter skader af større omfang i kantlisteX


08.08

Udbedring efter brandmærker i kantlister (f.eks. fra cigaretgløder)X
09.00 KomfurerStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


A


B


C


09.01

Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade

X
09.02

Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade

X
09.03

Mærker i selvrensende ovnbund ved normal brug, § 25, stk.3

X
09.04

Udskiftning efter skader på bageplader, riste eller bradepande (f.eks. som følge af manglende rengøring)X


09.05

Erstatning af manglende inventar

(bageplader, riste eller brandpande)X


09.06

Rengøring efter manglende, eller mangelfuld, rengøringX 

11.00 Terrazzo- og flisegulvStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


11.01

Afkalkning af kalkbelægningerX


11.02

Rensning på grund af utilstrækkelig renholdelseX


11.03

Udbedring af ru overflade, f.eks. efter afrensning med syreX


11.04 Manglende eller beskadigede fuger § 25, stk. 3.


X11.05

Afrensning af maling af gulveX
12.00 Sanitet Standard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger


A


B


C12.01

Udskiftning på grund af beskadiget overflade som følge af manglende renholdelse, syrepåvirkning, misfarvning eller anden misbrugX


12.02

Udskiftning på grund af revner, der ikke skyldes krakelering


(X)

X


12.03

Udskiftning på grund af krakeleret overflade


X12.04 Udskiftning nødvendiggjort af skade, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret


(X)

X


12.06 Udskiftning på grund af valgt farvet sanitetsporcelæn

X


13.00 Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatterier, brusere og badeværelsesudstyrStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


13.01

Udbedring af skader, der ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse og slid og ælde

X
13.02

Udskiftning nødvendiggjort af skader, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret


(X)

X


13.03

Afkalkning af blandingsbatterier, haner og brusereX


13.04

Udskiftning af ødelagte hylder, knager, spejl og toiletrulleholderX
14.00 El-installationer ogStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger


A


B


C


14.01

Genetablering efter uautoriserede indgreb i el-installationerX


14.02

Udbedring efter beskadigede, herunder overmalende, kontakter eller dækslerX


14.03

Reetablering af utilgængelige el- installationer (f.eks. skjult bag lofts- og vægbeklædning)X


14.04

Maling bag udskiftede varmemålere


X
15.00 Radiatorer og rørStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


15.01

Fastsiddende radiatorventiler som ikke virker, § 24, stk. 1


X15.02

Mindre afskalninger på radiatorer og rør

X
15.03

Flere afskalninger på radiatorer og rørX


15.04

Afrensning af vægmaling fra radiatorer og rørX


15.05

Malede radiatorer med radiatormaling

X
15.06

Udskiftning nødvendiggjort af skader som følge af ukorrekt brug


(X)

X


15.07

Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer, samt hakker og skrammerX


15.08

Udskiftning af termostatventil


X

16.00 Nøgler og låseStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


16.01 Vedligeholdelse af låse, samt omlægning /udskiftning af låsecylinder, når der afleveres færre nøgler end udleveret og kvitteret for ved indflytning


(X)

X


16.02

Erstatning af manglende originale vaskelåse/kort i det antal der er udleveret

og kvitteret for ved indflytningen


X

17.00 Altan, loft- og kælderrumStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


17.01

Tømning og rengøringX


17.02

Reetablering efter ikke godkendte opsatte markiser, lamper og strømføring.X
18.00 Generelt om udstyr
Standard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


18.01

Nedtagning og udbedring efter alle ikke tilhørende beslag, persienner og lamper og strømføring mv.X19.00 Generelt om rengøring og afkalkningStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


19.01

Rengøring af tømt boligX


19.02

Rengøring efter håndværkere


X19.03

Afkalkning ved manglende

vedligeholdelseX
4.  Beskrivelse af boligernes generelle standard – afdeling 16


I det følgende er vist billeder fra en bolig i afdelingen, der er udtryk for den generelle standard i afdelingen. For hver type af rum er der desuden indsat et skema, der beskriver standarden samt beskriver, hvordan der sker rigtig vedligeholdelse. Såfremt din bolig afviger anbefaler vi, at du kontakter afdelingens bestyrelse eller ejendomsfunktionæren for at få oplyst, hvordan du vedligeholder dette korrekt.


4.1.    Generelt


Døre:

Massive fyldningsdøre


El-installationer:

Renoveres og gennemgås af afdelingen i flytteboliger


Gulv:

Lejlighederne er belagt med fyrretræs plankegulv. Gulve i køkkener kan der være pålagt linoleum.


Sanitet:

Ifø toiletter og håndvask. Blandingsbatterier af forskellige mærker.


Vægge:

Pudsede vægge istandsættes ikke, da afdelingen har B-ordning.


Vinduer:

Plast samt inddækning.


Andet:


4.2.    Særligt vedrørende køkken

Boligernes standard er karakteriseret ved


Køkkenelementer:

De fleste køkkener er renoveret, og der er indsat Vordingborg elementer. De øvrige køkkener er forskellige.


Installationer:

Der er installeret elkomfurer i lejlighederne.


4.3.    Særligt vedrørende baderum

Boligernes standard er karakteriseret ved


Badezonen:


Fliser på vægge:

De fleste badeværelser er renoveret.


Badeværelsesudstyr


Individuelt. De renoverede badeværelser har 1 glashylde, 3 knager og 1 toiletrulleholder.


Andet:

[Billeder af renoveret køkken og renoveret bad]

Godkendt på afdelingsmødet den 12. 05. 2016