Boligforeningen AAB
Afdeling 16

Arbejdsopgaver


Det er bestyrelsens ansvar i samarbejde med AAB’s administration, at sørge for driften i afdelingen.


De tager sig af klager fra beboere og sørger for at afdelingen bliver vedligeholdt, både bygninger og de grønne områder.


De står for indkøb til afdelingen, personaleledelse og er ansvarlig for, at de håndværkerarbejder, der udføres i afdelingen, bliver gjort ordentligt.


Bestyrelsen er ansvarlig for det regnskabsmæssige, afdelingens budget og for DV-planen (drift/vedligehold).


Afholdelse af møder for afdelingens beboere bliver også arrangeret af bestyrelsen.