Boligforeningen AAB
Afdeling 16

Fraflytning

Når du skal fraflytte din bolig, er der en række aktiviteter der skal løbe af stablen. Som det første skal din bolig opsiges. Når boligen er opsagt og fraflytningsdatoen fastsat, skal din bolig genudlejes, der skal foretages et fraflytningssyn og din bolig skal istandsættes. Som det sidste vil du modtage en flytteafregning.

 

Din bolig skal genudlejes

Det betyder, at AAB´s udlejning sender tilbud ud til interesserede boligansøgere, der står på venteliste. De vil - på nøje aftalte tidspunkter - komme på besøg, for at se din bolig. 

 

Fraflytningssyn

Ca. 1 måned før fraflytning vil du modtage en indkaldelse til syn af din bolig. Fraflytningssynet foretages af AAB´s vurderings-inspektører. Ved fraflytningssynet gennemgås din bolig, og en fraflytningsrapport udarbejdes. Rapporten gennemgår vedlige-holdelsesstanden i din bolig. Fraflytningssynet er både praktisk og juridisk en vigtig del af flytteprocessen, både for dig og din boligafdeling. 

 

Istandsættelse af boligen


--> Afdeling 16 har B-ordningen


Fælles for både A og B-ordningen er, at det er beboeren der skal betale, hvis der er tale om misligeholdelse af boligen. 

Hvornår skal boligen fraflyttes?

Fraflytning skal normalt ske senest 14 dage, før lejekontrakten

udløber, da afdelingen skal have tid til at istandsætte boligen, inden den nye beboer flytter ind. 

 

Flytteafregning

Nogen tid efter din flytning modtager du den endelige flytte-afregning fra udlejningsafdelingen. Behandlingstiden kan være op til 3 måneder. Årsagen er, at den endelige afregning først kan foregå, når AAB har modtaget håndværkerregninger m.m. Opgørelsen viser, hvad du har til gode, f.eks. indskud og forudbetalt husleje. Hvis du i boperioden har gjort brug af råderetten og har ret til godtgørelse, fremgår det også af flytteopgørelsen. Opgørelsen viser desuden, hvad du evt. skylder boligforeningen. Det drejer sig typisk om: Vand og varme, eventuel misligholdelse og din andel af normalistand-sættelsen. Er der tale om et overskydende beløb i dit favør udbetales beløbet pr. check.


Står du og skal flytte !


Klik her