Boligforeningen AAB
Afdeling 16

 

Tørreloft:

 

Vinduerne på tørrelofter og loftet generelt, må ikke åbnes.


Dels er vinduerne for svage til at modstå blæst, dels skal vi undgå tagbrande pga. raketter mv.


Det skal indskærpes at tobaksrygning og brug af åben ild er strengt forbudt på loftet.