Boligforeningen AAB
Afdeling 16

 

Vaskeri:


Åbningstiden er alle dage fra kl. 08.00 til kl. 20.00.


Hvis du ønsker at benytte vaskeriet, skal du bruge den vaskebrik du fik, da du flyttede ind. Betaling for vask opkræves hver måned sammen med huslejen, dog således at vask for én måned kommer på huslejen 1 måneder senere.

Mister du din vaskebrik, bør du straks henvende dig på Ejendomskontoret i dennes åbningstid for at få brikken lukket og dermed undgå misbrug af vaskebrikken.


Vaskebrikken fungerer også som nøgle til vaskeriet.


Dørene låses automatisk ved lukketid. Maskinerne stopper automatisk kl. 20.00. Det vil sige, at sidste vask ( afhængig af vaskeprogram ) skal påbegyndes senest kl. 19.00 før lukketid. Der henvises til opslag i vaskeriet om vasketider.


Brugsanvisningerne og ordensreglerne i vaskeriet skal følges, og eventuelle fejl ved maskinerne skal straks anmeldes til Ejendomskontoret.


Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at børn under 15 år opholder sig alene i vaskeriet.


Brug af vaskeriet sker i øvrigt på eget ansvar.


Vaskeriet drives af afdelingen. Vaskepriserne besluttes af afdelingsbestyrelsen, og indgår som en del af afdelingens budget.


Indtægten ved vask går til delvis dækning af udgifterne til vaskeriet, og yderligere udgifter betales af beboerne over huslejen. Vaskeriet må derfor kun benyttes af beboerne i Afdeling 16.


De aktuelle priser kan ses på vaskeriet.

 

Regler for brug af vaskerierne:

Med det nye reservationssystem kan der reserveres to maskiner af gangen.

Der kan reserveres fra kl. 8.00; sidste vasketid starter kl. 18.00.

Med det nye system kan to beboere vaske samtidig.


Derfor kan der i ens vasketid kun reserveres / benyttes én tørretumbler pr. beboer.


Vaskeriet skal forlades senest kl. 20.15.


Brug af vaskemaskiner og tørretumblere

• Vaskemaskinerne reserveres for 2 timer ad gangen.

• Vasketiderne for vaskemaskine 1 og 2 begynder kl. 08.00 og slutter med sidste tid kl. 18.00.

• Vasketiderne for vaskemaskine 3 og 4 begynder kl. 08.00 og slutter med sidste tid kl. 18.00.


Vasketiden skal overholdes. En reservation tabes automatisk, hvis vasken ikke er påbegyndt senest 15 minutter efter reservationens start. Herefter kan enhver frit disponere over den pågældende vasketid.


Husk, at rense filteret efter hver gang du har tørret.


Det er ikke tilladt at benytte klorholdige vaskemidler eller at farve tøj i vaskemaskinerne.


Børn har kun adgang til vaskerierne i følge med en voksen, som også har ansvaret for deres sikkerhed.


Regler revideret den 1. oktober 2009/ Afdelingsbestyrelsen. 


Det skal indskærpes at tobaksrygning og brug af åben ild er strengt forbudt i vaskekældrene.