Boligforeningen AAB
Afdeling 16


Bestyrelsen informerer !


Til Beboerne i STORE GÅRD OG LILLE GÅRD.


opfordring, vil vi her repetere reglerne for ophold i vores gårde.

Der har været episoder, hvor børn og voksne har opholdt sig i gården, højrøstet, til langt ud på natten…


DENNE FORM FOR ADFÆRD ER IKKE ACCEPTABEL!


”Citat fra vores husorden


Børn til og med seks år må køre på cykel i gården.


Små børn må gerne spille bold i gården.


Men bolden må ikke komme højere end til den gule del af muren. Dette sikre, at man ikke rammer vinduerne. Hvis der skal spilles fodbold, skal bestyrelsen opfordre til, at man benytter den udmærkede græsplæne i parken.


Der skal være ro i gården efter kl. 22.00 (man må selvfølgelig gerne være der). Generelt skal støjen holdes på et rimeligt niveau.


Citat slut”


Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen