Boligforeningen AAB
Afdeling 16

Referat af afdeling 16’s ordinære afdelingsmøde


Dato: tirsdag d. 7/5 2024 kl. 19.00
Det konstateres at mødet er blevet varslet rettidigt, og at der ikke er nogen indkomne forslag.

Der var 24 stemmeberettiget til stede = 48 stemmer.


1.    Valg af dirigent: Birgitte Høgh vælges som dirigent.


2.    Valg af stemmeudvalg: 1. Der vælges to til at tælle stemmer. Lena Gronald Nielsen og Birgitte Knudsen blev valgt.


3.    Fremlæggelse af beretning


Der opfordres til at vi fortsætter med at arbejde for et godt socialt miljø, dvs. hilser på hinanden og tager godt imod nye.

Der orienteres om dørtelefoner, og muligheden for at få dørtelefoner med skærme diskuteres.

Der orienteres om affaldssortering.


Der opfordres til at beboerkonflikter forsøges løst internt. inden man indsender klager til bestyrelsen.


Fordele og ulemper ved B-ordningen diskuteres.


Beretningen vedtages med 48 stemmer for (enstemmigt).


4.    Regnskab til orientering:


Der orienteres om årsager til overskud, samt om årsager til overskridelse af budget ifm. renholdelse (skadedyrsbekæmpelse). Forskellige forhold omkring økonomien i afdelingen diskuteres.


5.    Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år


Der orienteres om årsager til huslejestigning ifm. budgettet, og større poster på budgettet de kommende år diskuteres (vinduer og tag).

Budgettet vedtages med 48 stemmer for (enstemmigt).


6.    Valg af afdelingsbestyrelsens medlemmer og suppleanter


Birgitte Høgh vælges som forperson (med 48 stemmer)


Mette Rolsted genvælges til bestyrelsen (med 48 stemmer)


Heidi Christiansen genvælges som suppleant til bestyrelsen (med 48 stemmer)


Mogens Boesen vælges som suppleant til bestyrelsen (med 48 stemmer)


7.    Eventuelt:


Der spørges til aktiviteter som loppemarked, fastelavn mv., som har holdt pause siden corona.


Der orienteres om, at der vil blive afholdt loppemarked d. 1/6 2024.

Det aftales at der arrangeres fastelavn mm. i det kommende år (et lille udvalg er nedsat).Referant:


Kristine Boeskov

Forperson:


Birgitte Høgh