Boligforeningen AAB
Afdeling 16


 

Selskabslokalet lejes 24 timer ad gangen fra lejedagen kl. 12.00 til dagen efter kl. 12.00.


Lokalet kan lejes af AAB Afdeling 16 beboere 12 mdr. før lejedato.


AAB Afdeling 16´s naboafdeling Afdeling 20 kan tidligst leje vore lokaler 6 mdr. før lejedato.


Selskabslokalet må ikke, uden afdelingsbestyrelsens skriftlige tilladelse, anvendes til andet end private arrangementer.


Lejeren skal erstatte al skade, som hans husstand eller andre, som han har givet adgang til lokalet, ved vanrøgt eller forsømmelse, volder på lokalet og inventar.


Inden selskabslokalet tages i brug, må lejeren sammen med en repræsentant, eller dennes stedfortræder, bese lokalet og dermed sikre sig mod senere erstatningskrav, ved at få noteret de fejl og mangler, der eventuelt måtte være.

I tilfælde af tvivl, angående skaders art og erstatningens størrelse, er det alene afdelingsbestyrelsens skøn, der vil ligge til grund for en afgørelse.


Der må ikke anvendes andet musikanlæg, end det der er til rådighed i lokalet. Døre og vinduer skal holdes lukkede, overtrædelse af dette, kan medføre at lejeren på et senere tidspunkt, ikke vil kunne leje lokalet igen.


Musikken vil automatisk blive afbrudt kl. 24.00 og lokalet skal herefter forlades senest kl. 01.00.

Dette gælder alle dage.


Levende musik er for tiden ikke tilladt i lokalet, uden særlig skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.


Pr. 01/01 - 2015 er rengøring en del af lejen.

Det betyder at vask af gulve bliver udført af afdeling 16 og er inkluderet i prisen.


Lejer skal stadig rydde op og sætte stole op.

Lejer skal stadig tømme affald i affaldscontainer i gården.


Porcelæn, bestik, gryder, potter og pander skal stadig være rengjorte og sat på plads. Hvis dette ikke er gjort, opkræves ekstra rengøringsgebyr på kr. 75.00.


Komfur samt ovn, skal være rengjorte, ellers vil der blive opkrævet ekstra rengøringsgebyr på kr. 75.00


Husk at slukke for ventilationen , i begge lokaler samt loftventilation i skab ved lysdæmper.


Tilbage til Leje af selskabslokalerne