Boligforeningen AAB
Afdeling 16

 


Beboerklagenævnet:

Forudsætningen for at det er rart at bo i en almen boligafdeling er, at uoverensstemmelser og konflikter løses i ro og mag. Men det sker, at en konflikt går i hårdknude og der er behov for ekstern assistance og vejledning for at få løst konflikten. I sådanne tilfælde kan det være en god idé at inddrage Beboer-klagenævnet.


Formålet med Beboerklagenævnet

Formålet med Beboerklagenævnet er hurtigt og effektivt at få afgjort uoverensstemmelser mellem beboere indbyrdes og mellem beboere og deres boligorganisation. Beboerklagenævn-ene kan bl.a. træffe afgørelser i sager vedr. husorden, klager over varmeregnskaber/lejeforhøjelser og istandsættelse af boliger ved fra- og indflytninger m.v.


Kontakt til Beboerklagenævnet

Ønsker du at rejse en sag i Beboerklagenævnet, skal du henvende dig på rådhuset i den kommune hvor du bor. Indbringelse af sager for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt, og det koster et mindre gebyr. 

Beboerklagenævn - folder


Læs BL-folderen 'Beboer-klagenævn - for hvem og til hvad':