Boligforeningen AAB
Afdeling 16

Afdelingens ordinære medlemsmøde afholdes:

Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.00

i afdelingens beboerlokaler, Bavnevangen 45


Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Beretning

3. Indkomne forslag

4. Regnskab 2021

5. Budget for 2023

6. Valg

a) Afdelingsformand: Frank Petersen afgår efter tur, modtager genvalg for 2. år


b) Bestyrelsesmedlem: Mette Rolsted afgår efter tur, modtager genvalg for 2. år


To medlemmer som suppleanter:

c) Kristine Lausten Boeskov afgår efter tur, modtager genvalg for 1. år

   Mikael Bjerrum afgår efter tur, modtager genvalg for 1. årDer serveres kaffe og brød fra kl. 18:45

Afdelingsbestyrelsen