Boligforeningen AAB
Afdeling 16

Arbejdernes Andels- Boligforening

Afdeling 16 · Frederikssundsvej 128 I st. · 2700 Brønshøj · Tlf. 38899958 · Fax 38609858

Brønshøj, den 1. juli 2021


Bestyrelsen informererAfdelingens ordinære medlemsmøde afholdes:

Tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.00

i afdelingens beboerlokalerDagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Indkomne forslag

a) Forretningsorden for afdelingsmøder i AAB Afdelinger

4. Regnskab 2021

5. Budget for 2022

6. Valg

a) Afdelingsformand: Frank Petersen afgår efter tur, modtager genvalg for 1. år


b) Bestyrelsesmedlem: Mette Rolsted afgår efter tur, modtager genvalg for 1. år


c) Afdelingskasserer: Preben Rasmussen afgår efter tur, modtager genvalg for 2 år


To medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

d) Lena Nielsen afgår efter tur, modtager genvalg for 2 år.

e) Birgitte Høgh afgår efter tur, modtager genvalg for 2 år.


To medlemmer som suppleanter:

f) Kristine Lausten Boeskov afgår efter tur, modtager genvalg for 1. år


g) Samt endnu en suppleant: ?

Der serveres kaffe og brød

Afdelingsbestyrelsen