Boligforeningen AAB
Afdeling 16

 

B-ordningen - kort fortalt.


  • I vores afdeling, har beboerne valgt at vedligeholde efter B-ordningen.
  • Ordningen går ud på, at beboerne i forbindelse med de månedlige lejebetalinger, indbetaler et beløb til en konto for indvendig vedligeholdelse. Når beboeren så ønsker at istandsætte boligen, kan man enten selv stå for arbejdet eller hyre en professionel håndværker og udgifterne fratrækkes herefter den indvendige vedligeholdelseskonto.
  • Misligeholdelse betales altid af lejeren For begge ordninger (A og B) gælder, at udgifter i forbindelse med misligholdelse af lejemålet, betales af beboeren ved fraflytning.

Se afdelingens vedligeholdes reglement her:


Misligholdelse: 


Der er ifølge loven tale om misligholdelse, når det lejede er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.