Boligforeningen AAB
Afdeling 16


Af Lillian BekkerDette er IKKE et forslag til behandling på medlemsmødet - tirsdag den 15.

maj 2018. Dertil er jeg kommet for sent, og på skæringstidspunket også helt

uvidende om det, jeg fik ind af døren i form af forslag fra Hr. ????????!


Det er sådan, set med min optik, at vi som beboere i afd. 16, og mange andre

steder også, alle sammen "hæfter lidt" for tonen i kommunikationen, med

mindre vi tager til genmæle / stopper lidt op. Derfor denne skrivelse!


Desværre har vi vores medlemsmøde på tirsdag, hvor jeg er optaget af møde

på mit arbejde og derfor ikke kan deltage her i bebyggelsen (med mindre

mødet varer til efter kl. 21, hvor jeg formentligt vil være hjemme igen :-)


Jeg finder, at det er vigtigt, at vi som beboere har mulighed for, at komme til

orde med det vi finder er vigtigt for vores dejlige afdeling, og jeg finder det

meget væsentligt, at vi holder en tone, der skgnder til anstændighed i vores

omgang med hinanden.


Når jeg her reagerer på Hr. ?????????s´ forslag til medlemsmødet, er det fordi

jeg synes, at der har indfundet sig en tone, der ikke må stå alene!

Måske er det en utilsigtet tone i forslaget og egentlig blot ønsket om, at gøre

opmærksom på nogle besparelser, som Hr. Andersen har set muligheden af,

men som er kommet til at fremstå, i mine øjne, på kanten af bagvaskelse.


Det er også her, jeg finder, (måske også på mange andres vegne), det er godt

at gøre opmærksom på, at vi har et sted der fungerer så fint fordi, der er

nogle mennesker, der bruger en hel del tid på, at vi alle sammen kan være

stolte af vores afdeling.


Stor tak fra mig for, at Birgitte og Tuma holder det godt på trods af, at vi

godt ved, at det måske ikke er alle, der lige får ryddet godt nok op efter sig

selv, -at vi som regel kan få fat i ”nogen” hvis vi lige har brug for det, - når

det ikke lykkes kunne det jo være, at de er optaget af, at hjælpe en anden

beboer -end lige at skulle stå klar til mig.


Jeg mener ikke, at det er nødvendigt, at vi som beboere har behov for, at vide

alt hvad Birgitte og Tuma laver i deres arbejde. Der må nødvendigvis være

tillid til, at der også findes opgaver, vi som beboere, ikke behøver at vide noget

om. Jeg er også overbevist om, at der i deres arbejde kan være person

følsomme, arbejdsrelaterede opgaver, der bedst varetages af ”internt-ansatte”

som Birgitte og Tuma i vores afdeling.


Man er nødt til at tænke bredt, når det handler om en beboelse med så

mange mennesker. Derfor tænker jeg også, at bestyrelsen har valgt som

tilfældet er med hensyn til arbejdstiden. En senere åbningstid på kontoret vil

skabe problemer for de beboere, der ikke har mulighed for, at komme op af

formiddagen, hvis der er opstået behov for assistance.


Jeg har igennem mange år set en bestyrelse, der har bragt en masse tid på,

at gøre vores afdeling til et rart sted at være.

Hvis vi beboere har ytret os om tiltag, der kunne øge vores trivsel her, så har

vi haft mulighed for at komme frem med det. Det er f.eks. gennem årene

blevet til fastelavn, borde -bænke, loppemarket, sommerfest, juletræer,

cykelværksted osv. bare for at nævne nogle. Det skal bestyrelsen have stor tak

for. Vores bestyrelse bruger en masse energi på, at skabe en plet her hvor vi

bor ved, at give os de bedste muligheder inden for de rammer, der på flere

måder er udstukket andre steder fra.


Vores afdeling fungerer ud fra, at flere forskellige har valgt enten at arbejde

her eller bruge en masse tid på, at ville det bedste og ud fra, at vi som

beboere værner om og støtter de bedste intentioner.

Det værdsætter jeg med tak og måske deler jeg ovenstående med mange

andre :-)


Med venlig hilsen

Lillian Bekker


dato: 13. maj 2018