Boligforeningen AAB
Afdeling 16


Er der skimmelsvampe i din lejlighed?


Se efter pletter

af skimmel og mug

Angreb af skimmelsvampe ses som grønne,

sorte, brune eller hvide pletter eller plamager,

som ofte har en lodden overflade. Undersøg, om

der er spor efter svampeangreb på gulve, vægge

eller lofter. Kig særligt efter i hjørnet af brusenichen,

omkring vinduer og ved radiatorer.Lugter der af mug?

Angreb af skimmelsvampe kan også gemme sig

på skjulte steder, hvor de er svære at opdage.


For eksempel inde i en væg eller bag et tapet.

Brug næsen til at undersøge om der lugter af

mug, når du kommer ind udefra. Lugter der

muggent inde i skabe og ved utætheder omkring

stikkontakter og ved paneler eller på steder, hvor

rør kommer op af gulvet eller ud af væggen?

Spørg også andre, om boligen eller dit tøj lugter af mug.


Tjek bag møbler og løse tapeter

Træk løse tapeter til side. Mærk om tapetet er

fugtigt og se efter, om der er skimmel på bagsiden.

Se også efter, om der er skimmel bag på

reoler, skabe, opslagstavler og andre møbler,

som står op af en kold ydervæg. Der kan også

være skimmel på væggen ind mod badeværelset

eller i nærheden af køkkenafløbet.


Sådan slipper du af med skimmelsvampeneVask med klorin eller rodalon

Du kan fjerne skimmelsvampe fra gulve, vægge

og lofter ved at rengøre overfladen og desinficere

den med klorin eller rodalon. Lad midlet sidde

på i cirka 20 minutter. Vask det af igen og lad

stedet tørre helt ud. Vær opmærksom på, at klorin kan blege farvede overflader, og at man fraråder klorin og andre desinficerende midler til den daglige rengøring.


Tapet, gipsplader og lignende materialer, som man ikke kan desinficere, og som er kraftigt

groet til med skimmelsvampe, må skiftes ud.

Kontakt ejendomskontoret, så skaden kan blive

udbedret.Find utætheder og vandskader

Undersøg om der er utætheder ved køkkenafløb,

badekar, gulvafløb i brusenichen eller ved håndvasken. Tjek også, at vandet løber ned mod

afløbet på badeværelset. Hvis vandet løber den

forkerte vej og ender ude langs væggen, kan

fugtigheden blive opsuget i væggen og skabe

grobund for skimmelsvamp der.


Tjek udsugningen

Det er vigtigt at udsugningen fungerer ordentligt

døgnet rundt. Prøv med et stykke papir, om den

mekaniske ventilation på badeværelset suger

stærkt nok til at holde papiret oppe. Tjek, om

emhætten kan fjerne vanddampen, når du koger

pasta eller lignende. Sørg også for at rense tilstoppede udsugningsventiler.


Hvis du har en tørretumbler, bør den være tilsluttet en udsugningskanal, da den ellers blæser

fugtig luft direkte ud i rummet. Det er vigtigt, at

tørretumbleren får sin egen udsugningskanal, for

hvis man bruger den almindelige udsugningskanal, vil den hurtigt blive tilstoppet med fnuller fra tøjet. Du kan også overveje at anskaffe en kondenstørretumbler, som ikke behøver udsugning.Kontakt ejendomsfunktionæren

Hvis du har mistanke om, at din bolig har fugtskader på grund af utætte rør, utæt tag, utætte tagrender eller fugt der trænger ind gennem ydervæggen eller op fra fundamentet, skal du kontakte ejendomsfunktionæren eller boligforeningen. Det skal du også gøre, hvis udsugningen ikke fungerer.


Gå til lægen

Har du fundet skimmelsvamp i din bolig, og

er der nogen i familien, som lider af uforklarlig

træthed, hovedpine, åndedrætsbesvær

eller allergilignende symptomer som for

eksempel snue eller kløende øjne, så bør I

gå til lægen. Husk at fortælle lægen, at problemerne

måske kan skyldes fugt- og skimmelsvampe

i boligen.

Sådan undgår du at få

skimmelsvampe i boligen


Der kommer fugt i boligen, når vi bader, tørrer

tøj, laver mad, gør rent og vander planter. Ja,

selv når vi trækker vejret og sveder. Så jo flere man bor sammen, des mere fugt kommer der i boligen. Hvis du vil undgå problemer med fugt og skimmelsvamp, skal du begrænse kilderne til fugt mest muligt. For eksempel ved at lukke døren til badeværelset, når du bader og huske at tænde for emhætten, mens du laver mad.


Luft ud

Det er vigtigt at lufte ud hver dag for at slippe af med den fugtige luft. Om efteråret er der meget fugt i luften indendørs. Derfor skal du lufte ekstra meget ud for at undgå, at fugten sætter sig som kondens på kolde steder som for eksempel vinduer og ydervægge.


Gamle og nybyggede huse

Ældre huse er ofte dårligt isolerede og dermed kolde. I kolde boliger er der større risiko for, at den fugtige luft sætter sig som kondens på indersiden af vinduer og kolde ydervægge. Måske mangler der også mekanisk udsugning og udluftningsventiler.

I helt nye eller nyistandsatte boliger kan der være problemer med fugt fra byggematerialerne, som først forsvinder efter et halvt eller et helt år.


Hvis du bor i et gammelt eller nybygget hus, skal du altså være ekstra omhyggelig med at lufte ud. Du kan slippe af med fugten ved at varme op til mindst 20-22 grader i alle rum og lufte ud med vinduer på klem i flere timer med varme på. Det koster lidt mere energi, men for sundheden er det vigtigt.

Hvis du vil sove køligt, kan du nøjes med at varme op om dagen.


Hæng tøjet ud

eller brug en tørretumbler

Du kan godt tørre et par skjorter eller lignende i

badeværelset, men du skal ikke tørre større

mængder tøj inde i boligen. Det giver nemlig

meget fugt.Undgå duggede ruder

Det er ikke noget problem, at der er lidt dug

nederst på ruderne i soveværelset, når man vågner om morgenen. Men hvis vinduerne dugger i løbet af dagen, er det tegn på, at boligen er for

fugtig. Særligt hvis der er tale om termoruder,

energiruder eller lignende. Vinduer med ét lag

glas dugger altid, men man kan undgå duggen

ved at bruge fortsatsruder, der er monteret, så

de er tætte langs kanten.