Boligforeningen AAB
Afdeling 16

Arbejdernes Andels- Boligforening

Afdeling 16 · Frederikssundsvej 128 I st. · 2700 Brønshøj · Tlf. 38899958 · Fax 38609858


Brønshøj, den 30. april 2019


Bestyrelsen informererAfdelingens ordinære medlemsmøde afholdes:

Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00

i afdelingens beboerlokaler


Dagsorden

1.     Valg af dirigent


2.     Beretning


3.     Indkomne forslag

  • 1.     Forslag om etablering af reol i Storegård hvor beboere kan stille mindre effekter, som eventuelt kan bruges af andre beboere


4.     Fremlæggelse af regnskab for 2018


5.     Budget for 2020


6.     Valg

a)     Afdelingskasserer: Preben Rasmussen modtager genvalg

b)    To bestyrelsesmedlemmer: Lena Nielsen, Birgitte Høgh begge modtager genvalg

c)     To suppleanter til afdelingsbestyrelsen


7.     Eventuelt


Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Afdelingsbestyrelsen