Boligforeningen AAB
Afdeling 16


Brønshøj den 26. oktober 2017Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i AAB afd. 16 den 26. oktober 2017.Indkaldelsen til det ekstraordinære afdelingsmøde var runddelt til boerne den 24. september 2017 med følgende dagsorden:


1. Velkommen

2. Altanprojektet v/Helle Due Schyberg (Ingeniørfirmaet Holmsgaard)

3. Afstemning om altanprojekt, som er afdelingsfinansieret men individuelt betalt over huslejen (dette betyder at altaner bliver betalt over huslejen i den enkelte bolig, der har bestilt en altan).


25 lejligheder var repræsenteret, 2 stemmer pr. lejlighed og det betyder at der kunne være 50 mulige stemmer.


Preben Rasmussen blev valgt til dirigent og gav ordet til Helle Due Schyberg fra Ingeniørfirmaet Holmsgaard.


Helle indledte med at fortælle om altanprojektet. Kommunen har givet tilladelse til, at vi i begrænset omfang kan opsætte altaner på gårdsiden af huset. Se bilaget over mulig placering.


Der er lavet et anlægsbudget på 15 mio. kr. som kan finansiere opsætning af altaner, hvis alle de beboere, der har mulighed for at få en altan, også vil have en.

Det blev pointeret at det er de lejligheder, der får opsat altan, der kommer til at betale for det. Det kommer ikke til at blive en udgift for de beboere, der ikke får altaner.


Der var bekymring hos nogle af beboerne om lånet på de 15 mio. kr. kunne betyde at vi ikke kan optage lån til istandsættelse af tag og vinduer, når det bliver aktuelt. Der blev svaret at det ikke ville få nogen indflydelse på det.


Der blev stillet spørgsmål om nogle af de mindre altaner, kunne blive lidt større, det vil blive undersøgt.

Det bliver også undersøgt, om det er muligt at etablere en fransk altan ved et hjørne.


Forslaget blev sat til afstemning:

Afstemning om altanprojekt, som er afdelingsfinansieret, men individuelt betalt over huslejen, af de lejligheder, der har fået opsat altan. Anlægsbudgettet på 15 mio. kr. blev sat til afstemning.


Der var: 35 stemmer for, 8 stemmer imod, 7 stemte ikke.

Dermed blev forslaget vedtaget.


Det næste skridt er at der bliver nedsat et altanudvalg, der skal arbejde videre med processen. Og så skal beboerne derefter tage endelig stilling til om de vil have en altan/fransk altan.


Referent: Birgitte Høgh