Om Afdeling 16 B ordning Flytte Husorden Faciliteter Selskabslokalet Vaskerier Tørreloft Oversigt
 
Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet:

 


Forudsætningen for at det er rart at bo i en almen boligafdeling er, at uoverensstemmelser og konflikter løses i ro og mag.

Men det sker, at en konflikt går i hårdknude og der er behov for ekstern assistance og vejledning for at få løst konflikten. I sådanne tilfælde kan det være en god idé at inddrage Beboer-klagenævnet.

 

Formålet med Beboerklagenævnet

 


Formålet med Beboerklagenævnet er hurtigt og effektivt at få afgjort uoverensstemmelser mellem beboere indbyrdes og mellem beboere og deres boligorganisation.

Beboerklagenævn-ene kan bl.a. træffe afgørelser i sager vedr. husorden, klager over varmeregnskaber/lejeforhøjelser og istandsættelse af boliger ved fra- og indflytninger m.v.

 

Kontakt til Beboerklagenævnet

 


Ønsker du at rejse en sag i Beboerklagenævnet, skal du henvende dig på rådhuset i den kommune hvor du bor. Indbringelse af sager for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt, og det koster et mindre gebyr. 


Beboerklagenævn - folder


Læs BL-folderen 'Beboer-klagenævn - for hvem og til hvad':