Boligforeningen AAB
Afdeling 16

Referat fra afdelingsmøde 2016


Det nye vedligeholdelses reglement


Ny revideret husordenFredag den 28/10 - 2016 var dagen da varmemester Birgitte Larsen afsluttede sin uddannelse som Ejendomsservicetekniker.


Vores "nye" ejendomsservicetekniker vil fra mandag den 31. oktober, igen kunne ses her i afdelingen.


Afdelingsbestyrelsen ønsker Birgitte tillykke med uddannelsen og håber det vil blive til glæde og gavn for afdelingens beboere.

Supplerende information vedr. etablering af kabel-tv anlæg


Arbejdet med installation i lejlighederne begynder i uge 45 i lille gård.


Du vil blive varslet skriftligt 3 dage inden teknikkerne skal ind i din lejlighed.

Forbindelsen vil blive ført ind fra bagtrappen og ind i stuen. (en ændring i forhold til tidligere information.)


Opsætning af ekstra stik:

Ekstra stik vil først blive opsat, når hele arbejdet i ejendommen er gennemført. Hvis du ønsker et ekstra stik opsat, skal du udfylde sedlen om merarbejde og aflevere den på kontoret. Prisen fremgår af sedlen.


Ved installationen bedes du enten:

  • være til stede og lukke montøren ind, eller -
  • Aflevere nøglen til en nabo eller lignende (kontoret) der kan låse op og være på adressen imens opgaven udføres. Du modtager besked 3 dage før vi skal ind i lejligheden.
  • Stikket placeres i stuen og kommer ind fra bagtrappen.
  • Der skal være ryddet langs væg, min. 1 meter og dér hvor teknikeren skal arbejde.
  • Har du husdyr skal du sørge for selv at være til stede i lejligheden eller sørge for, at de er fjernet fra lejligheden.

Personale fra Dansk Kabel TV A/S har altid synlig ID-kort med foto


Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du komme ned på kontoret søndag den 13. november kl. 18.00-18.30. 


Afdelingsbestyrelsen Husk Kontoret er åbent hver søndag mellem 18.00 til 18.30

Hvis du trykker på Kalenderen oppe i Hjem kan du se hvilket bestyrelses

medlem der har "vagt" på kontoret...


Telf. 3889 9958


LEJE AF SELSKABSLOKALE


NYE REGLER FOR LEJE AF SELSKABSLOKALET.

LÆS HER...Bestil vasketid her...